4.7.15

this incredible blue....


.... so welcome on hot days like these

keep cool and calm!
x

1.7.15

monthly quote: JULY
'Have nothing in your house
that you don't know how to use or
believe to be beautiful.'
                                                W. Morris

last saturday we were at a party
which was held in the garden of a monumental house
old and faded chic
the house had been empty for more than 10 years
with all the furniture in there, and more, like this little bird

i wish you all a summery Julyafgelopen zaterdag waren we op een feestje
dat werd gehouden in de tuin van een monumentaal huis
oude en vergane chique
het huis had meer dan 10 jaar leeggestaan
met al het meubilair er in, en meer, zoals deze kleine vogel

ik wens jullie allen een zomerse juli

29.6.15

drawing challenge 172: plates
JOKE's theme this week: plates
please visit her blog for the link's to the other participants


over the past weeks i have been working on my plate 
inspired by a plate, Delfts blue, from the Qianlongperiode, 2nd half 18th century
for the exposition at Galerie XS
so coincidental ánd appropriate for this drawing challenge!

(unfortunately, the colors aren't quite right in this image....)de afgelopen weken heb ik gewerkt aan mijn bord 
geïnspireerd door een bord, Delfts blauw, uit de Qianlongperiode, 2de helft 18e eeuw
for the expositie bij Galerie XS
zo toevallig én geschikt voor deze drawing challenge!

(helaas zijn de kleuren niet helemaal goed in deze afbeelding....)

16.6.15

this is (not) Delft

so far i have printed the first two layers blue
one lino block and the reduce method
for the third and last layer
which will be a nude (of course  ;^))
i'm going to use a new lino block

just a few more days
before the exhibition 'this is (not) Delft'
at Galerie XStot dusver heb ik twee lagen blauw afgedrukt
één lino blok en de reduceer methode
voor de derde en laatste laag
die een naakt zal zijn (natuurlijk; ^))
gebruik ik een nieuw lino blok

nog slechts een paar dagen
voor de opening van 'this is (not) Delft'
bij Galerie XS

Volgers