donderdag 17 april 2014

blue


blue
i love the color
not the mood   ;^))

i wish you all some happy days!

delphinium
muscari armeniacum
some pages from 'The soft Atlas of the Netherlands'
and more delphiniumblauw
ik hou van de kleur
niet van het gevoel   ;^))

ik wens jullie allemaal een paar vrolijke dagen!

delphinium
muscari armeniacum
een paar bladzijden uit 'De zachte Atlas van Nederland'
en meer delphinium

dinsdag 15 april 2014

50! + drawing challenge hat

today my beautiful husband is 50 years!
garlands hang
the flowers are in the vase
dinner is in preparation
and the first cake is ready

i quickly make a paper hat
as a nod to the drawing challenge of last weekend (sorry Tammie!)
hip, hip, hurray!!!!vandaag wordt mijn mooie man 50 jaar
de slingers hangen
de bloemen staan in de vaas
het diner is in voorbereiding
en de eerste taart is klaar

nog snel maak ik een hoedje van papier
als knipoog naar de drawing challenge van afgelopen weekend (sorry Tammie!)
hiep, hiep, hoera!!!!

dinsdag 8 april 2014

drawing challenge: nest


i love to beautify our nest, as i call it
that's also what i do as an interior advisor/designer
making a house more like a home
and that's what i've been doing lately
decorating others' nests   ;^))

when cleaning a drawer i find some cord
that once rolled just seem nests


sweet Ariane of The Rose was the host of this theme
please visit her blog for more nests
ik hou er van ons nest, zoals ik het noem, te verfraaien
dat is ook wat ik doe als interieuradviseur
een huis meer tot een thuis maken
en dat is wat ik de afgelopen tijd heb gedaan
het verfraaien van andermans nesten  ;^))

bij het opruimen van een lade kom ik koord tegen
dat eenmaal opgerold net nestjes lijken


vrijdag 28 maart 2014

drawing challenge: W A T E R

 without water there is no life
but in this part of the world clean drinking water from the tap is very common

a quarter of the Netherlands lies below sea level and might come under water
if there were no dikes and dunes

weeks ago i saw the interview with Geurt Busser, the Wadden painter (sorry, only in Dutch)
every day he paints the Wadden with watercolors
standing in the water, working with water
while the wind and rain affect his work

that's what i've tried
painting with water


please visit all the other participants for more W A T E R:

Ariane, Barbara Bee, Tammie Lee, Susan Christensen,
Joanne, Leena, Sue, Nadine (maybe), Roberto, Cindi,
Stefanie Seltner, CĂ©line, Kristen, Mano, Tania, Kim Henkel,
Eric (welcome!!) and Veronica and Norma !!


zonder water is er geen leven
maar in dit deel van de wereld is schoon drinkwater uit de kraan heel gewoon

een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en zou onder water komen te staan
als er geen dijken en duinen waren

weken geleden zag ik het interview met Geurt Busser, de Waddenschilder
elke dag schildert hij de Wadden met waterverf
staand in het water, werkend met water
terwijl de wind en de regen invloed hebben op zijn werk

dat is wat ik heb geprobeerd
schilderen met water

Volgers