24.1.15

garlands & SHOP UPDATE
'life is a party, but you should hang the garlands yourself'
so i did
in the house of mouse my father once made
all the furniture is made by alessandra

and a
SHOP UPDATE!

fine weekend to you all
the sun is here  ;^)))'het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen'
en dat heb ik gedaan
in het huis van muis dat mijn vader eens maakte
al het meubilair is gemaakt door alessandra

en een
SHOP UPDATE!

fijn weekend voor jullie allemaal
de zon is er  ;^)))


18.1.15

drawing challenge 155: T O A S Tthe theme of this weeks drawing challenge is chosen bij VERONICA


almost a bread per day is eaten in our household
six whole breads (or more) per week
but not by me, i'm not a bread eater
but if i eat bread than toasted
using a grill pan, which works perfectly,
we have no toaster  ;^)))
some fig jam, a few walnuts and some soft goat cheese
hmmmm....

for the links to the other participants, please go visit VERONICAbijna een brood per dag wordt er gegeten in ons huishouden
zes hele broden (of meer) per week
maar niet door mij, ik ben geen broodeter
maar als ik brood eet dan geroosterd
met behulp van een grillpan, dat werkt perfect
we hebben geen broodrooster; ^)))
beetje vijgenjam, een paar walnoten en wat zachte geitenkaas
hmmmm ....


15.1.15

typesetting
last weekend i had, together with four others, a three-day course typesetting
it was given by master printer Thomas Gravemaker
in the book printer studio of Grafisch Atelier Hilversum
and boy! did i like it

i typeset six texts
the last picture shows one (sorry, it's in dutch ;^))
it is quote of Sonia Gaskell, founder and first artistic director of the National Ballet
saying: girl, girl, if you fall, always make something of it
afgelopen weekend had ik, samen met vier anderen, een 3-daagse cursus letterzetten
het werd gegeven door meester-drukker Thomas Gravemaker
in de boekdrukkerij van Grafisch Atelier Hilversum
en man! wat heb ik genoten

ik heb zes teksten gezet
de laatste foto toont er een
het is een citaat van Sonia Gaskell, oprichter en eerste artistiek directeur van het Nationale BalletVolgers