22.11.15

drawing challenge 181: C A L M

the theme of this week is chosen by Veronica
please visit her blog for the link to the other participants


what C A L M me is
his hand in mine as i fall asleep
reading books
a long walk in the woods
the little body of Splinter (sweet memories)
and the sea
always the sea....
the sound of breaking waves
the heartbeaut of mother earth

linen, acrylic paint and a palette knife
the making is CALMing and soothingwat mij kalmeert is
zijn hand in de mijne als ik in slaap val
boeken lezen
een lange wandeling in het bos
het lichaampje van Splinter (zoete herinneringen ;^)))
en de zee
altijd de zee ....
het geluid van de brekende golven
de hartslag van moeder aarde

linnen, acrylverf en een paletmes
het maken is kalmerend en rustgevend

15.11.15

drawing challenge 180: D E E R


drawing challenge 180!

the theme is chosen by Tammie
please visit her blog for the link to the other participants


my last blog was a month ago
i miss it, the blogging, the drawing challenges
and i really wanted to participate and draw
but i didn't
sorry
i watched the news.... 13.11.15....
and long for love and humanity,
friendship and warm arms
i wish the world could be as
in the stories of Toon Tellegen
although there are no deer occur in his stories ;^))
(image: my little Schleich deer)

with love
xx


mijn laatste blog was een maand geleden
ik mis het, het bloggen, de drawing challenges
en ik wilde echt meedoen en tekenen
maar ik deed het niet
sorry
ik keek het nieuws.... 13.11.15....
en verlang naar liefde en menselijkheid,
naar vriendschap en warme armen
ik zou willen dat de wereld kon zijn als
in de verhalen van Toon Tellegen
hoewel er geen hert in zijn verhalen voorkomt  ;^))
(image: mijn kleine Schleich herten)

met liefde
xx

11.10.15

lately....lately....
i have 
read a lot (in the train on my way to work ;^)))
worked hard
slept little....
dreamed about linocuts
visited Delft again
laughed loudly
cried silently

these were busy months
just one more week and then i have holidays
so, so welcome

sorry for the silence
but i am still herede laatste tijd....
heb ik
veel gelezen (in de trein op weg naar mijn werk ; ^)))
hard gewerkt
weinig geslapen....
gedroomd over linosnedes
opnieuw een bezoek gebracht aan Delft
luid gelachen
stilletjes gehuild

het waren drukke maanden
nog een week en dan heb ik vakantie
zo, zo welkom

sorry voor de stilte
maar ik ben nog steeds hier

29.9.15

exhibition
together with Loes van Oosten and Romy Maasdam
i will have an exhibition from october till december
at Atelier Indrukwekkend in Delft
therefore i made something new
with feathers  ;^))samen met Loes van Oosten en Romy Maasdam
heb ik een tentoonstelling van oktober tot december
bij Atelier Indrukwekkend in Delft
daarvoor maakte ik iets nieuws
met veren; ^))

Volgers