19.10.14

shop update & drawing challenge

it took a long time before i dared to open an online store
partly because i'm a "yes, but...." person
i always see difficulties and obstacles on my path
this print as a reminder to just do
from today for sale in my etsyshop

and i want to thank you all for the sweet comments and help
especially Joanne, you know why ;^))
thank you!

&
i am the host for the drawing challenge of october 25-26
i will announce the theme tuesday
until then!het duurde een lange tijd voordat ik een online windel durfde te openen
deels omdat ik een "ja, maar...." persoon ben
ik zie altijd moeilijkheden en beren op mijn pad
deze afdruk als een herinnering om gewoon te doen
vanaf vandaag te koop in mijn etsywinkel

en ik wil jullie allemaal bedanken voor de lieve reacties en hulp
vooral Joanne, jij weet wel waarom ;^))
dank jullie wel!

&
ik ben de host voor de drawing challenge van 25-26 oktober
ik zal het thema dinsdag bekend maken
tot dan!!


14.10.14

etsyshop OPEN!

hear the drums and trumpets
see the streamers and confetti
i finally done it!!
i have opened an etsy-shop!
SPREAD THE WORD!!

i'm still a little shaky and uncertain
but the first eight items are shinning in the shop window

and a question:
what do you think? 
facebook or instagram as a promotional tool

images i made from my studio for the etsy-shophoor het tromgeroffel en trompetgeschal
zie de slingers en confetti
eindelijk heb ik het gedaan
ik heb een etsy-winkel geopend!
ZEGT HET VOORT!!

ik ben nog wat bibberig en onzeker
maar de eerste 8 artikelen staan te stralen in de etalage

en een vraag:
wat vind jij?
facebook of instagram als promotiemiddel


11.10.14

drawing challenge: cookie
the theme for this week is chosen by STEFANIE
please visit her blog for the links to the other participants

this week i changed my motto
'it's always time for cake' into 
'it's always time for cookies'

i made a simple dough 
200 g sugar, 200 g butter, 400 g spelledflour and 1 egg 
after mixing i left it for half an hour in the fridge 
coffee break!
then i rolled out the doug and stuck out circles
i used small letter stamps for the texts
just about 15 minutes in an preheated oven at 180 degrees Celsius
tasty when still slightly warm 

nice weekend!deze week veranderde ik mijn motto
'het is altijd tijd voor taart' in
'het is altijd tijd voor koekjes'

ik maakte een simpel deeg
200 g suiker, 200 g boter, 400 g speltbloem en 1 ei
na het mengen liet ik het een half uur rusten in de koelkast
koffiepauze!
daarna rolde ik het deeg uit en stak rondjes uit
ik gebruikte kleine letterstempeltjes voor de teksten
slechts 15 minuten in een voorverwarmde oven van 180 graden Celsius
lekker als ze nog een beetje warm zijn

fijn weekend!

4.10.14

drawing challenge: swoon

swoon; 'to be attracted or interested in someone or something'
admiration for
this translation reminded me of my idols from the past
like Audrey Hepburn for example in those beautiful black and white movies

but
at the moment i am very impressed by, swoon over
the masterful weaving of spiders
see these images of our kitchen window
(who appears to need washing  ;^))

please visit Tammie's blog to find the links to the other participantsswoon; te worden aangetrokken of ge├»nteresseerd zijn in iemand of iets
bewondering hebben voor
deze versie deed me denken aan mijn idolen van vroeger
zoals Audrey Hepburn bijvoorbeeld in die prachtige zwart/wit films

maar
op het moment ben ik onder de indruk van
de magistrale weeftechniek van de spinnen
zie deze foto's van ons keukenraam
(die zo te zien gewassen moeten worden  ;^))

Volgers